Да програмираме означава да даваме команди на компютъра какво да прави, например: "да отпечата съобщение на екрана", "да умножи две числа" и други.

Компютърните програми представляват последователнст от команди, които се изписват на предварително избран език за програмиране - Pascal, Python, C#, Java, PHP, Ruby, C, C++ или друг.

Текстът на компютърните програми се нарича програмен код (или сорс код или за по-кратко код).

Изпълнението на компютърните програми може да се реализира с компилатор или с интерпретатор. Компилаторът превежда кода от програмен език на машинен код.
Компилирането на програмата се извършва задължително преди нейното изпълнение и по време на компилация се откриват грешки.
С компилатор работят езици като C++, C#, Java, Swift и Go.

JavaScript сценариите се вмъкват в web-страницата и не се изпълняват от компилатор, а от браузъра.

JavaScript не е конзолен език за програмиране.

За разработка се използва интегрираната среда Microsoft Visual Studio Code.

Инсталира се и node.js .